Davutoğlu, İç Güvenlik Yasa tasarısını bugün açıklayacak; Sıkıyönetim kanunları geri mi dönüyor? İşte o maddeler...

AK Parti Hükümeti, 36 kişinin öldüğü Kobanê'ye destek eylemleri sırasında çıkan olayların ardından bir güvenlik paketi hazırlamaya karar verdi.

Toplumsal olaylarda polisin müdahale yetkilerini arttıracağı duyurulan paketin ayrıntılarını Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı.

Buna göre; molotof bomba sayılacak, gösterilerde maske ile yüzünü kapatanlar anında gözaltına alınacak, polis savcılık izni olmadan makul şüphe gördüğü durumlarda arama yapabilecek.

Davutoğlu sözkonusu reformun "polisiye tedbirler paketi" olmadığını söyledi. AB ve dünya standartlarında önlemler getirileceğini belirten Davutoğlu "Suç işleyenin de, işlediği suç da yanına kâr kalmamalı. Aksi takdirde insanları suça teşvik etmiş oluruz" dedi.

Paketteki sıkıyönetimi aratmayan ve eleştirilere neden olan maddeler şöyle:

'Makul' şüpheliyse aranacak

'Yakalanabileceği, veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda 'makul' şüphe varsa, şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilecek".

Hükümeti devirmeye çalışmak, silahlı isyan, örgüt kurmak gibi anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarda taşınmazlara el koyulabilecek.

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin maddeye de, yeni bir fıkra ekleniyor. Buna göre, " Şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti, soruşturma aşamasında hakim, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılır. Kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodu ve tedbirin süresi belirtir" denildi.

Devletin güvenliğine karşı suçlarda 'gizli soruşturma'

“Devletin birliğini bozmak, milli yararlara karşı harekette bulunmak, devlete karşı savaş açmak” gibi “Devletin güvenliğine karşı suçlarda”Anayasal düzene karşı ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarda dinleme yapılabilecek.

Devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene karşı suçlarda 'gizli soruşturmacı' görevlendirilebilecek.

Teknik araçla izleme'ye devletin güvenliğine karşı suçlar ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları düzenleyen tüm maddeler kapsama alındı.

Ceza Kanunun mülga edilen maddeleri teklifle yeniden düzenleniyor.

"Müdafiin dosyayı inceleme yetkisini düzenleyen 153. maddenin mülga olan 2-3 ve 4. maddesi şöyle:

Müdafii dosya içereğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hakim kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.

Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hızır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içereğini ve mhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.

162. maddeye eklenen 2. fıkra, 'Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda cumhuriyet savcısı zoruşturmanın yapıldığı yer sulh ceza hakiminden de karar alabilir" biçiminde düzenlendi.

- İslami Analiz, Türkiye bölümünde yayınlandı
https://islamianaliz.com/haber/7474892/davutoglu-ic-guvenlik-yasa-tasarisini-bugun-aciklayacak-sikiyonetim-kanunlari-geri-mi-donuyor-iste-o-maddeler