Oğuzhan Asiltürk, 53 maddelik manifesto yayımladı; kurultayı işaret etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Saadet Partisi’nde kurultay ateşini yaktı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Saadet Partisi’nde kurultay ateşini yaktı.

Oğuzhan Asiltürk yaptığı açıklamada, "Güçlü bir Saadet Partisi  teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin" ifadesini kullanarak SP içerisinde yeni bir liste hazırlayacağı ve kurultay kazanını kaldırdığını duyurdu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

1- Hedefimiz huzur içinde yaşayacağımız bir dünya oluşturmaktır.

2- Ulaşmak istediğimiz hedefin önem ve değerinden dolayı, hoşgörülü, toparlayıcı ve yol gösterici olmamız gerekiyor.

3- Mü’minlerin kardeş olduklarına inandığımız için, kardeşler arasında iyi ilişkiler olmasını arzu ediyoruz. Siyâsi çekişmelerin oluşturduğu olumsuz ortamdan etkilenmeden, kardeşliğin oluşmasına ve gelişmesine çalışırız.

4- İnsanlara karşı hoşgörülü olmak, peygamberlerin ahlâkındandır. Peygamberimiz (a.s.) da insanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emretmiştir. Müminler bu güzel ahlâka uyarlar.

5- Yeryüzünde birçok ülkede yaşayan Mü'minlerden farkımız, Allah'ın emir ve yasaklarına tam teslim olarak yaşamayı arzu etmemizdir.

6- Bu şuur seviyesine ulaşabilmek için, önce nefsimizle cihad etmemiz gerekir. Ancak bunu yaptıktan sonra insanlara örnek olabilir, onlara doğru yolu gösterebiliriz.

7- Bize bunu nasıl yapacağımızı Allah (c.c) Kur'anı Kerîmde bildirmiş ve Resûlullah da (a.s) örnek uygulamalarıyla, hayatında bizzat yaşayarak göstermiştir.

8- Millî Görüşçüler, kendi arzu ve istediklerine uyarak değil, ahlâki ve mânevî değerlere uygun olarak hareket ederler. Eğer inandığımız gibi yaşamazsak, yaşadığımız gibi inanmaya başlarız. Hz. Ömer (r.a.) bu gerçeği çok güzel ifâde etmiş.

9- Mekkenin fethinden önceki dönemde o dönemin müşrik idarecileri, Peygamberimiz (a.s.)’a inanan isanlara zulümlerini artırınca, zulüm görenler, zâlimleri Allah’ın cezalandırması için Peygamberimiz den yardım istediler.

10- Peygamberimiz  (a.s.) zâlimler aleyhine bedduâ etmeye başlayınca, Allah (c.c.), Âli İmran suresinin 128. âyetini indirdi. Âyette şöyle buyruluyor:

11- "Bu işte, (zâlimlerle ilgili olarak) senin yapacağın bir şey yoktur. (eğer tevbe ederlerse) Allah, ya tevbelerini kabul edip onları affeder, ya da zâlim olduklarından dolayı onlara azap eder."

12- Bu âyetin ışığı altında Millî Görüşçülerin görevi, hatası olanları kötülemek değil, onları uygun bir dille hak ve adâlete çağırmaktır.

13- Peygamberimiz (a.s.), insanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emrediyor. Erbakan hocamız bunu çok iyi bildiği için konuşmalarında kırıcı olmamaya özen gösterir, dinleyenlerin akıl, mantık ve vicdanlarına hitap ederdi.

14- Erbakan hocamızdan sonra, Saadet Partisinde görev yapan kardeşlerimiz, sâdece iktidarı tenkit  etmekle yetindiler.

15- Böyle olunca, ahlâki ve mânevî değerleri savunduğu için, Saadet Partisini destekleyenlerin desteği azaldı.

16- Bu destek azaldığından dolayı, bir önceki seçimde Millet Vekili çıkaracak kadar oy aldığımız illerde, seçim işbirliği dolayısıyla baraj uygulanmadığı halde, aynı oyu alamadığımız için Millet Vekili çıkaramadık.

17- Bir Siyasi Partinin başarılı olması için, inandığı gerçeklere  hizmet etmesi gerekir. Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlâki ve mânevi değerlere yönlendirmeye çalışması olmalıdır.

18- Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken Partiyi sâdece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten de kaçınacağız.

19- Millî Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır.

20- Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifâdesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz. Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır.

21- İnşaAllah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle  gelir.

22- Erbakan hocamız, insanların kalbine, akıl ve mantığına hitap etmeye, ömrü boyunca devam etti. Yöneticilerin yaptığı bir hatâ ve yanlıştan dönmelerini isterken “Bunlar bizim kardeşlerimizdir” diye söze başlardı.

23- Biz onların da iyiliğini istiyoruz. Ancak şu şu konularda hatâ ediyorlar. Şöyle şöyle yaparlarsa, daha doğru olur. Kendileri de kazanır. Millet de kazanır.” derdi.

24- Böyle konuştuğu için, hitap ettiği insanlar, tepki göstermezler, tam tersine saygı duyarlardı.  Kamuoyunun desteğini kazanmak, Erbakan hocamız gibi davranmakla mümkün olur.

25- Etrafımızdaki insanlarda, bir hatâ ve kusur görürsek, o hatâ ve kusuru düzeltmeyi görev biliriz. Ancak, bu görevi yerine getirirken söze tenkitle başlar, suçlayıcı bir dil kullanırsak, konuşmamız dinleyenler üzerinde olumlu bir etki yapmadığı gibi,

26- tam tersine bizden uzaklaşmalarına da sebep olur. Yapılan son kamuoyu yoklamalarında, desteğimizin çok düşük çıkmasının sebebi konuşmalarda kullandığımız üslûbumuzdur..

27- Millî Görüşçülerin en önemli görevi insanları, iyi, güzel, doğru ve faydalıya, tek kelime ile ifâde edersek, hakka dâvettir. Bu görev, başta Saadet Partisi olmak üzere, bütün Millî Görüşçü kuruluşlarımızın en önemli görevidir.

28- Toplumun olumsuz hallerine bakarak, sakın bu bozukluklar düzelmez diye ümitsizliğe kapılmayın.

29- Her gecenin bir sabahı olduğu gibi, her yanlışı düzeltmenin de bir yolu vardır. Bu yol Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak ve O’na tam teslim olarak yürünecek yoldur.

30- Allah’ın rızasını gözetir, O’nun emir ve yasaklarına  uyarsak, mutlu bir hayat yaşarız ve huzur buluruz. Allah’ın vâdettiği nîmetlere de kavuşuruz. Zira âyette “Allah’ın rızâsı en büyüktür” buyruluyor.

31- Buna nasıl ulaşacağımız, Fussilet sûresinin 34. Âyetinde bildirilmiş. Âyette şöyle buyruluyor:

32- “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle, o zaman, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.”

33- Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bize dostluğun yolunu göstermiş. Çok önemli olan bu emre uyarsak, kardeşler topluluğu hâline geliriz ve huzur içinde yaşarız.

34- Millî Görüşçüler olarak bizi farklı yapan, yarım asırdır inandığımız temel değerlerimize bağlı kalmamızdır. En önde dalgalanan bayrağımız da, ahlâki ve mânevî değerlerimizdir...

35- Önümüzde, şu anda tarihi belli olmayan bir Genel Seçim var. Bu seçimde başarılı olmak için, Bugün, memleketimizin içinde bulunduğu şartları inceleyerek  o şartlara uygun tedbirler almamız lâzım.

36- Seçme ve seçilme yaşı 18’e indirildiği için, bu güne kadar yaklaşık 8 milyon genç, seçme ve seçilme hakkını kazandı. Ömüzdeki seçimde bunlar oy kullanacaklar.

37- Anadolu Gençlik Derneği’nin, bir araştırma şirketine yaptırdığı kamuoyu  araştırmasına göre, bu 8 milyon gencin %65’i, kendilerine ahlâki ve mânevî değerler öğretilmediği için, inançsız olduklarını açıkça söylüyorlar.

38- Bunların dışında, %35 oranında, yaklaşık 3 milyon genç Allah’a iman ettiklerini ifâde ediyor.

39- İnançlı olduklarını söyleyen gençlere, hangi partiye oy veriyorsunuz diye sorulunca, hiç bir partiye oy vermiyoruz diyorlar. Anket görevlisi sizin inancınıza uygun bir parti var.

40- Saadet Partisi, ona niçin oy vermiyorsunuz diye sorunca, gençler biz o partinin de bizim inançlarımızı, savunduğunu duymadık. Basında yer alan haberleri  izliyoruz, o parti de diğer partiler gibi sâdece iktidarı tenkit ediyor diye cevap veriyor...

41- Millî Görüşçü kardeşlerim, bu durumda olan imanlı gençlere sâhip çıkmak, onların, hakka hizmet edecek hâle gelmeleri sağlamak çok önemlidir.

42- Anadolu Gençlik Derneği’nin gayretiyle bu konuda çok ciddî  çalışmalar yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Ancak önümüzdeki kongreden sonra bu hizmeti Saadet Partisinin üstlenmesi gerekir.

43- Allah’ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyâsi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız.

44- Allah yolunda hizmet edenlere, Allah’ın destek olacağını bildiren İbrâhim sûresinin 46. Âyetini okuyorum:

45- “Onların dağları yerinden oynatacak kadar, güçlü düzenleri olsa da, bilesiniz ki Allah’ın dediği olur.” Değerli kardeşlerim hak yolda mücadele edenlere, güvence veren bu âyetteten daha büyük bir teminat olur mu?

46- Âyeti tekrar okuyayım. “Onların dağları yerinden oynatacak kadar, güçlü düzenleri olsa da, bilesiniz ki Allah’ın dediği olur.”

47- Güçlü bir Saadet Partisi  teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin.

48- Bu çalışmalarımızı yaparken bize ışık tutan, yolumuzu aydınlatan, dört âyetle konuşmamı tamamlayacağım:

49- 1. Âyet: Kim Allah’a güvenirse, Allah ona yeter.

50-  2. Âyet: Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.

51- 3. Âyet: Eğer inanıyorsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.

52- Âkıbet (sonuç) muttekîlerin, Allah’tan sakınanlarındır.

53- Allah’ın rahmetinin ve bereketinin hepimizin ve bütün mü’minlerin üzerine olmasını temenni ediyorum. Allah’a emânet olun.

15 Haz 2021 - 22:10 - Türkiyegöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak İslami Analiz Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan İslami Analiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler İslami Analiz editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı İslami Analiz değil haberi geçen ajanstır.

10

Hüsnü dursun - Tüm maddeleri okudum ve anlamadığım şu; maddelerde sürekli ahlak maneviyat Allahın bize emrettiği adil düzen birleştiricilik hep bunlardan bahsetmiş. Sn. Genel başkanımız bunlar üzerinden zaten gidiyor ayrı yol izlemedi ki hiç. Durduk yere niye böyle bir manifesto hazırladın? Hadi bu çizgiden dışarı çıkmış olsa amenna diyecemde çizgimiz yolumuz aynı. Maksat ne? Tarih: 08-01-1970

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Haziran 22:10
09

Battalgazi torunu - O saydıklarınız pekala iştişare yoluyla çözülür

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Haziran 22:10
08

Nazan Bakar - Davaya en çok sen zarar verdin kapali kapilar ardinda cumhurbaskaniyla gorusup bunun pazarliginimi yaptin bi otur cok istedigin yikindede sus artik suski bizdeki hocamdan dolayi olusan saygi bitmesinTarih: 08-01-1970

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Haziran 22:10
07

Leyla Şahin - Olmadı yakıştıramadım Oğuzhan abimizden ahir ömründe böyle bir bölücülük beklemiyorduk gençlere o örnek olacakları yerde Davayı bölüyorsunuz venalinden Sebeb kurtulamazsınız bu davanın bir daha parçalanmasına kim a sebep alıyorsa haksız yere düşmanlarımıza güldürüyors siyonistlerin ekmeğine yağ sürüyorsa Hakkımızı helal etmiyoruz iki cihanda vebalini çeksinlerTarih: 08-01-1970

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Haziran 22:10
05

Baki Ulu - Oğuzhan Beyi tam olarak anlayamadım. Temel bey gayet efendi ve dürüst bir siyaset icra ediyor kanaatimce. Temel Bey gelince SP sosyal medyayıda çok güzel kullanmaya başladı eleştiri yaparken gayet ayarlı ve yapıcı eleştiriler yapıyor. Ama Oğuzhan Bey eğer daha genç bir isim partiyi hızlandırabilir gibi düşünüyorsa bunun yolu bu değil. Son zamanlarda RTE la 2 kez görüştüğünüde unutmamak gerekir, ama bu yaştan sonra dünyalık için ahiretini satacağına ihtimal vermek istemiyorum.Tarih: 08-01-1970

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Haziran 22:10
04

Ayşe Topal - Bu manifestoların gerçeklerini ben ve biz ERBAKAN HOCAMIZDAN dinledik.TEFRİT VE IFRATIDA ANLADIK.PARTIMIZI BU YOLLA BÖLENLERE HAKKIM HELAL DEĞİLDIR .GENEL BAŞKANIMIZDAN ALLAAHH cc RAZI OLSUN Bölünmeyle ortaya çıkacak yeni taraf olan listeye ASLA OY VERMEEEMMM.NOKTAA.Tarih: 08-01-1970

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Haziran 22:10
03

Şevket çağtay Konu: - Sn.asiltürk önce size selam aleyküm / Hayatımız milligörüşü adil bir düseni hakil kılmak için hep cihat yolarında harcadık şu zamanıma kadar hiç bir milligörüşçüyü karşı tarafı kırıcı bir üslupile konuştuğuna raslamamışımdır / bilakis geçmişte nasılki hocamıza saldırılar vardıisede şimdide aynı şekilde gerek genelbaşkanımız sn temel Karamollaoğluna gerek tüm saadet Kadrolarına gerekse tüm milligörüş mücahitlerine akla hayala gelmiyecek türlü ithamlar ve iftiralar yapılırken milligörüş mücahitlerinin bu ithamlara ve iftiralara sessiz kalmaları mümkün değildir doğal olarak reddi cevap hakları doğmuş olup kendilerini ve inandıkları hak davalarımızı savunmak en doğal hakkımızdır diye düşünüyorum saygılarımızla / şevket çağtay Tarih: 08-01-1970

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Haziran 22:10
01

Nasuhi Veysel Göktaş - Niyetiniz doğru ve hak ise Rabbimizin yardımı sizinle yok eğer sözümüz farklı eyleminiz farklı olacak sa o güne Rabbimiz sizi kavusturmasin AMİNNNŇTarih: 08-01-1970

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Haziran 22:10