MİT, 2004'te Gülen cemaatinin yurt dışı faaliyetlerini inceleyip Genelkurmay'a rapor sunmuş

90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler davası kapsamında Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesi’ne cezaevindeyken kalp krizi geçirip ölen Kaşif Kozinoğlu’yla ilgili belgeler gönderen MİT’in, Ağustos 2004’te yapılan MGK toplantısına sunulmak üzere Gülen cemaatinin yurt dışı faaliyetlerini inceleyip Gen

90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler davası kapsamında Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesi’ne cezaevindeyken kalp krizi geçirip ölen Kaşif Kozinoğlu’yla ilgili belgeler gönderen MİT’in, Ağustos 2004’te yapılan MGK toplantısına sunulmak üzere Gülen cemaatinin yurt dışı faaliyetlerini inceleyip Genelkurmay Başkanlığı’na rapor gönderdiği ortaya çıktı.

Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu’yla ilgili Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen raporda, Oda TV soruşturmasında aramalarda bulunan bir DVD’de yer alan “MİT takdimi, Fetullah Gülen yurt dışı faaliyetleri” başlıklı dosya klasörü için şu değerlendirmeler yapıldı:

“Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı’na yaptırılan incelemeden elde edilen bilgi ve belgelerin tetkikinden , 10 sayfalık dijital verinin , Milli Güvenlik Kurulu’nun 24 Haziran 2004 tarihli toplantısında sunulmak üzere Genelkurmay Başkanlığı ile kurulan koordinasyon neticesinde müsteşarlığımızca hazırlanan ve  toplantının hazırlık çalışmaları çerçevesinde 21 Haziran 2004’te çıktısı alınarak, muhtemelen aynı gün Genelkurmay Başkanlığı yetkililerine intikal ettirildiği ifade edilen takdim metni olduğu, metni Milli Güvenlik Kurulu’na katılan diğer kurumlara da vermiş olabileceği, müsteşarlığımızdaki orijinal metnin ise bazı değişiklikler yapılmak suretiyle son olarak 22 Haziran 2004’te oluşturulduğu ve aynı gün çıktısının alındığı anlaşılmaktadır.”

90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesi’ne  MİT’in gönderdiği belgeler arasında cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden MİT’çi Kaşif Kozinoğlu ile ilgili rapor ve belgeler de yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ergenekon soruşturması kapsamında Kozinoğlu gözaltına alındıktan sonra yapılan aramalarda ve soruşturma kapsamında elde edilen belge ve bilgilerle ilgili MİT’e yazı yazarak bu bilgi ve belgelerin önem ve mahiyetini sorduğu ortaya çıktı. MİT Teftiş Kurulu’nun başsavcılığın yazısına istinaden 3.5.2011 tarihinde rapor hazırlayarak Başsavcılığa gönderildiği de yine belgelerde yer aldı. Belgede Kozinoğlu’nun MİT’e girişinden itibaren kurum içerisindeki başarısı ve geçirdiği soruşturmalara yer verildi. Öte yandan, Ergenekon soruşturmasında elde edilen 10 dijital veriden sorumlu tutulmaması gerektiği görüşü de savcılığa bildirildi.

İşte o rapordan bazı bölümler;

“Kozinoğlu’nun 1976 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olduğu, TSK’den emekli olup ayrıldıktan sonra 1995 yılında teşkilata katıldığı, yurt içinde ve yurt dışında görevlerde bulunduğu, 1 Eylül 2010’dan bu yana müsteşarlık başmüşaviri olarak görev yaptığı belirlenmiştir.

Kaşif Kozinoğlu’nun teşkilatımızda görev yaptığı dönemde müsteşarlık makamı tarafından, 27 Aralık 2001, 29 Eylül 2006, 13 Aralık 2006, 5 Kasım 2007 ve 1 Nisan 2010’da teşekkür, 3 Nisan 2008 ve 10 Şubat 2010’da takdir ile ödüllendirildiği, Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra bazı (okunmuyor) madalya ve takdirlerine de mazhar olduğu belirlenmiştir.

Diğer taraftan adı geçenin, 19 Ekim 1995 tarihinde “üst makamların bilgisi dışında teşkilatı zor durumda bırakacak faaliyetlere tevessül ettiği, amirlerle ilgili dedikodu yaptığı, çirkin ithamlarda bulunduğu, amirlerle memurlar arasında güven kırıcı senaryolar ürettiği, ahlaki değerlere önem vermediği, elemanlarla münasebetleri teşkilat usul ve metotlarına uygun yürütmediği, personele karşı küfürlü ve huzursuzluğa yol açacak şekilde davrandığı, operasyonel çalışmalarda talimat dışı bağımsız hareket etme alışkanlığı edindiği” gerekçesiyle Operasyon Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mehmet Eymür tarafından kınama cezası ile tecziye edildiği, cezanın kanunla affa uğradığı,

Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya ile görüştüğüne ilişkin basında yer alan haberler üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca başlatılan inceleme neticesinde 15 Ağustos 2004 tarih , 53 sayılı ve 24 Ağustos 2004 tarih, 2 sayılı raporlar çerçevesinde herhangi bir sorumluluğunun tespit edilemediği, müsteşarlık çalışma prensiplerine uygun hareket ettiği kanaatine varılmıştır.

İstanbul C.Başsavcılığı’nın  27 Ekim 2004 tarih ve Hz. No: 2004972  sayılı iddianamesiyle “çıkar amaçlı suç örgütüne yardım ve yataklık” ile suçlandığı

11 Şubat 2005 tarihli yazılı basında yer alan “Enerji Bakanlığındaki enerji yolsuzluğunda gözaltına alınan Ezgi İnşaat Firmasının sahibi İbrahim Selçuk’un alacaklarının tahsili için Alaattin Çakıcı ile birlikte devreye girdiği” haberleri üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca başlatılan soruşturma neticesinde hazırlanan 10 Mart 2005 tarih ve 45 sayılı soruşturma raporunda kınama cezası ile tecziye edilmesinin ve 2937 sayılı kanunun 19.maddesi uyarınca başka bir kurum veya kuruluş emrine naklen atanmasının teklif edildiği, müsteşarlık makamının teklifleri çelişkili bulması nedeniyle uygulanmadığı,

İncelenen dosya münderecatından tespit edilmiştir.”

MİT Kozinoğlu’na yöneltilen sorular ve suçlamalar arasında olan belgelerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı.

MİT, Odatv aramalarında elde edilen “koz.doc” isimli belge ile ilgili, “Koz.doc şeklindeki ismi ve söz konusu not, Kaşif Kozinoğlu hakkında şüphe uyandırmakta ise de savcılıkta bu iddiayı destekler mahiyette başka herhangi bir bilgibelge olmadığı takdirde , adı geçenin ifadesine itibar edilmesi gerektiği, sadece bu not nedeniyle suçlamada bulunulamayacağı değerlendirilmektedir.”

MİT Odatv aramalarında ele geçirilen belgelerle ilgili Kozinoğlu’na bir sorumluluk yüklenemeyeceğini belirtirken, PKK ile ilgili belgeler konusunda da Kozinoğlu’nun bu alanda görev almadığının altı çizildi.

Öte yandan, aramalarda bulunan bir DVD’de yer alan “MİT takdimi, Fetullah Gülen yurt dışı faaliyetleri” başlıklı dosya klasörü için şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bu klasörün içinde ‘Milli İstihbarat Teşkilatı- Müsteşarlık Takdimi- Fetullah Gülen grubunun yurt dışı faaliyetleri-24 Haziran 2004’ başlıklı ‘gizlilik’ dereceli, 5 numaralı sayfası eksik, toplam 10 sayfalık bir doküman ile ‘Milli Güvenlik Kurulu’nun 24 Haziran 2004 tarihli toplantısı- Nurculuk faaliyetleri ve Fetullah Gülen konulu gündem maddesi için  Genelkurmay Başkanlığı’nın takdim metni’ başlıklı, ‘gizli’ gizlilik dereceli, toplam 12 sayfalık bir dökümanın birlikte bulundukları görülmüştür.

Savcılık, Kaşif Kozinoğlu’nun ifadesini alırken bu dijital veri için “MİT’e ait olduğu anlaşılan’ tabirini kullanmıştır.

Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı’na yaptırılan incelemeden elde edilen bilgi ve belgelerin tetkikinden , 10 sayfalık dijital verinin , Milli Güvenlik Kurulu’nun 24 Haziran 2004 tarihli toplantısında sunulmak üzere Genelkurmay Başkanlığı ile kurulan koordinasyon neticesinde müsteşarlığımızca hazırlanan ve  toplantının hazırlık çalışmaları çerçevesinde 21 Haziran 2004’te çıktısı alınarak, muhtemelen aynı gün Genelkurmay Başkanlığı yetkililerine intikal ettirildiği ifade edilen takdim metni olduğu, metni Milli Güvenlik Kurulu’na katılan diğer kurumlara da vermiş olabileceği, müsteşarlığımızdaki orijinal metnin ise bazı değişiklikler yapılmak suretiyle son olarak 22 Haziran 2004’te oluşturulduğu ve aynı gün çıktısının alındığı anlaşılmaktadır.

“Genelkurmay Başkanlığı Takdim Metni” başlıklı, 12 sayfalık diğer dokümanın ise müsteşarlığımıza ait olmadığı hususunda tereddüt bulunmamaktadır.

Veri transfer sisteminde 21-27 Haziran 2004 tarih aralığında yapılan incelemede, söz konusu dokümana ilişkin herhangi bir veri transferinin gerçekleşmediği belirlenmiştir.

Raporun sonuç bölümünde ise şu değerlendirmelere yer verildi:

“Sonuç olarak, İstanbul C.Başsavcılığı tarafından , ODATV’den ve ODATV Genel Yayın Yönetmeni’nin ikametgahından ele geçirildiği ifade olunan ve müsteşarlık baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli olarak ifadesinin alınmasına ve akabinde tutuklanmasına neden olan 8’i dijital veri, 2’si basılı evrak sureti olmak üzere toplam 10 adet dökümandan herhangi birisinin adı geçenle dolaylı ve doğrudan ilgisi tespit edilememiştir.

Bununla birlikte, müsteşarlığımıza ait olup, MİT Eğitim Merkezi’ndeki depoda muhafaza edilen “irticai faaliyetler” adlı kitapla ilgili tereddütler maalesef giderilememiştir, 1999 yılından bu yana  kitabın kimkimler tarafından, ne zaman ve ne şekilde çoğaltılarak ODATV’ye intikal ettirildiği hususu açıklığa kavuşturulamamıştır.

Diğer taraftan bu durum, MİT Eğitim Merkezi deposunda mevcut gizlilik dereceli kitapların muhafazasında ve kullanılması sürecinde güvenlik zafiyeti olduğunu ortaya koymuştur.”

Netice ve kanaat bölümde, ODATV soruşturmasında elde edilen 10 dijital veriden Kozinoğlu’nun herhangi bir işleme tabi tutulmaması gerektiği yönündeki MİT’in kanaatine yer verildi. Devamında ise şöyle denildi:

“MİT Eğitim Merkezi deposunda mevcut gizlilik dereceli kitapların  muhafazasında ve kullanılması sürecinde güvenlik zafiyeti olduğu ortaya çıktığından,

Muhabere Merkezi’nden faks cihazı marifetiyle dış kurumlara gönderilen evrakın güvenliğinin sağlanmasında bazı eksiklikler olduğu düşünüldüğünden,

Her iki birim için yukarıdaki maddelerde sıralanan ilave kontrol unsurlarının uygulamaya konulmasında fayda mütalaa edilmektedir."

14 Kas 2014 - 00:00 - Türkiye


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak İslami Analiz Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan İslami Analiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler İslami Analiz editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı İslami Analiz değil haberi geçen ajanstır.