İslami gruplardan dört dilde ortak ''Özgür Kudüs'' açıklaması: Yaşasın küresel intifada ve ümmetin kardeşliği!

Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çeşitli İslami gruplar, Kudüs için ortak basın açıklaması yaptı.

İslami Analiz/Haber Merkezi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çeşitli İslami gruplar, Kudüs için ortak basın açıklaması yaptı.

Dört farklı dilde kaleme alınan açıklamada "İsrailsiz bir dünya ve özgür Kudüs için yaşasın küresel intifada ve ümmetin kardeşiliği" vurgusu yapıldı.

Açıklamada imzası bulunan dernekler şu şekilde:

Ayışığı Derneği - ANÇED - Akıncı Gençlik Hareketi - Anadolu Ehlibeyt Gençlik Derneği - Akademik Gençlik Spor Kulübü - Başakşehir Gül Gençlik Derneği - Bilge Der - Bursa Kalem Der - Diriliş Saati Dergisi - Erdemli Toplum Derneği - Elif Der - Edep Kültür Merkezi - Erdemli Gençlik - Erdemli Duruş Dergisi - Edeb Platformu - EHLADER - Fatih Akıncıları Derneği - Hatay Filistin Dostları - İkra Kültür Merkezi - İstanbul Erdem Der - KUDÜS-DER - Kudüs TV - Edeb Kuran Araştırmaları - Karadeniz Filistin Gönüllüleri - Merhamet Der - Sima Der - Şehit ve Tutuklu Aileleriyle Dayanışma Platformu - Tavşanlı Kitap Kulübü - Umut Işığı Derneği

Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere dört farklı dilde kaleme alınan açıklamanın metinleri şu şekilde:

İSRAİLSİZ BİR DÜNYA VE ÖZGÜR KUDÜS İÇİN

Kudüs-i Şerif’in Rabbi’nin adıyla…

“Kulunu kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götürenin şanı pek yücedir, şüphesiz O duyandır, görendir.” (Kur’an-ı Kerim, İsra Suresi, 1)

Dünyanın bütün mazlum ve ezilmiş halklarının hak, adalet ve özgürlük taleplerinin bütün yeryüzünü doldurduğu şu zamanda, insanlığa umut olması beklenen İslam dünyası, mazlumiyet, biçarelik ve kimsesizlik duvarlarına hapsolmuş, İslam beldeleri emperyalistlerin ve kâfirlerin ve bunların işbirlikçilerinin türlü hile, desise ve tuzaklarıyla tarumar olmuş, Müslüman halkların üzerlerine şeytani karanlıklar çökmüştür.

Direnen halklar ve gruplar ise emperyalist kâfirlerin baskı, yağma ve saldırıları yetmezmiş gibi, bir de çağın Ebu Lehebleri olan gerici ve ikiyüzlü rejimler tarafından irtikâp edilen cürüm, cinayet ve ihanetlerle yüz yüze gelmektedir.

Yaşadığımız bu gerçeklik karşısında, reel politik (günübirlik çıkar) hesaplarıyla üç maymunu oynamak, mutlak surette emperyalist kâfirlerin ekmeğine yağ sürmek anlamına gelmektedir. Zira bilinen bir hakikattir ki; zalimin zulmü, mazlumun rızası ile hükümran olur.

Küresel zulüm ve azgınlığın durması için tek yol, “Allahu Ekber” deyip ayağa kalkmak, mazlum halkların mukadderatını Washington’un, Tel-Aviv’in ve destekçilerinin çizmesine itiraz etmektir. Elbette bunun bir bedeli vardır ve yaratılış düzeninde, bedelsiz nimet yoktur.

Bu cümleden olmak üzere, Büyük Şeytan Amerika’nın, Kudüs’ü Siyonist düşmanın başkenti olarak kabul etmesi, bu itiraz için bir milat olmalı, Siyonist ve emperyalist projeler tarihin çöplüğüne atılmalıdır. Kudüs, doğusuyla batısıyla Filistinlilerindir.

Birkaç milyonluk bir çeteden ibaret olan gasıp Siyonist rejimin, 1.7 milyarlık İslam âleminin gözünün içine baka baka Filistin topraklarında egemen olmasına son verilmeli, bu habis şeytani ur, ümmetin kalbinden sökülüp atılmalıdır.

Emperyalizm ve Siyonizm karşısında, başta Türkiye olmak üzere, İslam âlemi şu adımları atmadan mukaddes İslam şafağı doğmayacaktır:

1. Mübarek Filistin toprakları üzerinde iki devletli çözüm reddedilmelidir. Zira bu sözde çözüm, emperyalist bir projedir ve İslam dünyası, İsrail’in “denizden nehre kadar” bütün Filistin toprakları üzerindeki egemenliğine derhal son vermelidir.

1967 sınırlarını meşru kabul etmek, 1917-1967 yılları arasındaki yarım asırlık işgalleri içselleştirmek ve işgal altındaki toprakları Siyonistlere peşkeş çekmek anlamına gelmektedir. Bizim için eğer bir sınırdan bahsedilecekse, bu kesinlikle “1917 sınırları” olmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın son gelişmeler çerçevesinde Kudüs ve Filistin davası ile ilgili yaptığı açıklamalar tüm İslam coğrafyalarında takdirle karşılanmıştır. Ancak İstanbul’da gerçekleşen İİT olağanüstü toplantısında Doğu Kudüs’ün, Filistin’in başkenti olarak tanınmasına karar verilmesi, “işgalci terörist” rejimin Batı Kudüs’ü işgalini meşrulaştırma anlamına gelmektedir ve Filistin direniş hareketleri tarafından kabul edilemez olduğu açıklanmıştır. Bizler de bu görüşü paylaşıyoruz ve en kısa zamanda bu yanlış karardan dönülmesini umut ediyoruz.

2. Türkiye başta olmak üzere bütün İslam dünyası, Filistin işgalcisi rejime karşı her türlü imkansızlık ve yalnızlaştırmaya rağmen direnen gruplara maddi, siyasi, stratejik ve daha da önemlisi askeri anlamda destek vermelidir.

3. Bütün İslam ülkeleri, İsrail’de açtıkları elçilikleri kapatmalı, kendi topraklarında bulunan bütün kademelerdeki Siyonist temsilcilikleri sınır dışı etmelidir.

4. İsrail ve Amerika patentli bütün şirket ve kuruluşlar lağv edilmeli, Siyonist rejimle ticari ilişkiye giren şirketlere karşı “ekonomik ambargo yasası” çıkarılmalıdır.

5. Her türlü kötülüğün başı olan Amerika’nın topraklarımızdaki üsleri, başta İncirlik ve Kürecik olmak üzere kapatılmalı, Amerika’nın askeri gücü konumundaki NATO’dan çıkılarak, İslam ülkelerinin katılımı ile “İslam Savunma Paktı” oluşturulmasına gayret edilmelidir.

6. Suud, Mısır ve Körfez rejimleri gibi Amerika ve İsrail’le kader birliği yapan gerici ve ikiyüzlü rejimler, İslam dünyası tarafından her alanda ablukaya alınmalıdır. Bu rejimlerin ve ABD’nin, milletimize karşı tertiplenen 15 Temmuz darbesinin her yönden destekçileri oldukları unutulmamalıdır.

7. Şehidlerimizin ruhlarını inciten ve Müslümanların kanına dokunan Mavi Marmara Anlaşması, Meclis tarafından iptal edilmeli, yırtılıp atılmalıdır. Siyonist rejim ile yapılan hiçbir anlaşmanın Allah katında zerre kadar değeri yoktur. Fakat Allah katında mutlaka bir bedeli vardır. Siyonist rejim muhatap alınarak yapılan her anlaşma işgale meşruiyet kazandıracağından, bundan şiddetle kaçınılmalıdır.

8. Hepsinden daha önemlisi ve yukarıda sayılan hususların gerçekleşmesi için gerçek bir zemin oluşturacak olanı ise, İslam Birliği’nin tesisidir. Etnik kimliğin kutsanmasından ve mezhepçi yaklaşımlardan uzaklaşılarak ümmet bilinci çerçevesinde askeri, siyasi, iktisadi, kültürel … her alanda ortak hareket etmenin yolları aranmalıdır.

Aşağıda imzası bulunan sivil toplum kuruluşları olarak, bu adımlar atılmadan ilahi yardımın ve zaferin yetişmesinin ilahi yasaya aykırı olduğuna inanıyoruz. İslam âleminin genel vicdanı da bu yöndedir.

Rabbimiz, İslam âlemine hükmeden yöneticilerimize dirayet, basiret ve cesaret ver. Kınayanların kınaması endişesini, makam düşkünlüğünü, süper güçlerin saldığı korkuyu kalplerinden def et. Onları, senin rızanı ve halklarının maslahatını önceleyecek amellere sevk et. Ki bu sayede emperyalistlerin ve siyonistlerin şeytani emelleri berhava olsun, ümmet felaha ersin, yeryüzüne barış, huzur ve adalet hakim olsun.

İSRAİLSİZ BİR DÜNYA VE ÖZGÜR KUDÜS İÇİN

YAŞASIN KÜRESEL İNTİFADA VE ÜMMETİN KARDEŞLİĞİ!

Kürtçe metin şu şekilde:

Jİ BO CÎHANEK BÊ ÎSRAÎL Û Jİ BO QUDSA AZAD

Bi navê rebbê Qudsa Şerîf

Ew Xwedayê ku paq û paqije ji hemî kêmasiya ku; ebdê xwe bi şev biriye ji Mescidul Heramê bo Mescidul Eqsa. ku me derdorê wê bi bereket kiriye, ji bo ku em hinek ji delîlên xwe nişana wî bidin. Bê şek ew hemî tiştan sehdike û hemî tiştan dizane. (Qurana Pîroz – Sureya Îsra – 1)

Di vê serdemê ku xwestekên heq, edalet û azadiya hemî gelen mezlûm û belengaz temamê dinyayê tije kiriye, alema îslamê ku dihat hêvî kirin ji bo însaniyetê bibe hêvî, bi mezlumiyet, bêçarebûn û bi tenîtîyê mehkum bûye û bajarên Mislimanan bi hîle û kemînên dagirker, kafir û şîrîkên wan tarumar bû ye û tarîtiyên şeytanî xwe daniye li ser gelên Misliman.

Gel û komên ku ber xwe didin, ew jî wek ku êrîş û zordariya kafirên emperyalist terî nedikir, bi curmên ku ji aliye Ebu Lehebên vê demê, rejîmên paşmayî û dûrû ve tên îrtîkab kirin re rûbirû dimînin.

Li hember vê rastiya ku em di nav de dijîn, bi hîsabên reel polîtîk (meslehetên rojane) lîstîna sê meymûnan bi awayeke mutleq kêrê kafirên emperyalist tê. Lewra kut ê zanîn, Zilma zaliman bi rizayê mezluman hakim dibe.

Ji bo ku zilm û jiserxweveçûna navnetewî bisekine tenê rê ev e ku, Bi gotina Ellahu Ekber rabûna li ser piyan û îtîrazkirina tayînkirina qedera gelên mezlum ji aliye Washington, Tel-aviv û piştevanên wan e. Helbet, berdêla vê heye lê di sîstema afirandinê de nîmeteke bê berdel tune ye.

Bi girêdayê vê hevokê, Qebûlkirina şeytanê mezin Emerika, Qudsê wek paytexta dujminên Sîyonîst divê ji bo vê îtîraza me bibe mîlad û destpêk. Divê projeyên sîyonîst û emperyalîst bên avêtên ber bi çopa dîrokê ve. Qudus, bir rojhilat û rojavayê xwe ve ya Filistîniyan e.

Divê dawiya vê bê ku, rejîma xasib û siyonîst ku îbarete ji çend mîlyonekî, li çavê alema îslamê ku 1.7 Mîlyar e dinêre û li erden Filistîniyan hakim dibe. Ev ûra qirêj û şeytanî divê ji dile alema îslamê bê avêtin.

Di serî de Tirkiye û hemî alema Îslamê heta ku van gavan li hember emperyalizm û siyonîzma navêjin vê şefeqa Îslama pîroz dernakeve:

1.Divê li ser erden Filistîna mübarek çareseriya bi dû dewletan bê redkirin. Lewra ev çareserî projeyeke emperyalîzmê ye. Alema Îslamê divê ji nehrê heta behrê di hemû erdên Filistînê de ji hakimiyeta Îsraîlê re dawî bide.

Qebûlkirina sînorên 1967’an tê wateya qebûlkirina dagirkeriyên di navbera salên 1917 û 1967’an de ku nîv asr dagirkerî berdewam bûye. Ji bo me ger behsa sînorek bê kirin, ew muheqqeq sînora 1917’an e.

Beyanatên birêz Serokkomar di derbarê Quds û Filistînê de li temamê erdnîgariya Îslamê bi teqdîr hatiye pêşwazî kirin. Lê di civîna awarte ya li Stenbolê ya Teşkîlata Hevkariya Îslamî de qerardayina ji bo rojhilata Qudsê wek paytexta Filistînê tê wateya meşrukirina dagirkeriya siyonistên terorîst li rojavayê Qudsê. Ev jî bi beyanatên ji aliye hereketên berxwedanên Filistînê ve nehatiye qebulkirin. Em jî di heman fikrê de ne. Em hêvî dikin k udi demeke nêz de ji vê biryara şaş bê zivirîn.

2. Di serî de Tirkiye û hemî cihana Îslamî, ji bo komên berxwedanê ku li hember rejîma dagirker di gel bê îmkanî û tenîbûna xwe mucadele dikin, piştgiriyên maddî, siyasî, stratejîk bidin.

3. Divê hemî dewetên Îslamê sefaretên xwe yên li Îsraîlê bigrin û nûnerên Îsraîlê ji her astê ku li dewletên wan e dersînor bikin.

4. Divê hemî şîrket û saziyên Emerîkî û Îsraîlî bên lewx kirin. Ji şîrketên ku bi rejima siyonîst re dikevin têkiliya tîcarî ji bo wan divê yasaya ambargoya aborî bê derxistin.

5. Bingehên esmanî yên li ser xakên me yên Emerîka ku serê hemû xirabiyan e, di serî de İncirlik û Kürecik bê girtin. Divê ji NATO ya ku wek heza parastina Emerîka ye bê derketin û bi tevlîbûna dewletên Îslamî hewl bê dayin ji bo avakirina “Hêza Pasatina Îslamî”

6. Rejîmên wek Siûdî Erebistan, Misr û dewletên kendavê ku dûrûtî dikin û bi Îsraîl û Emerîka şîrîkî dikin ji aliye alema Îslamê ve bi hemî şeklan bên abluka kirin. Divê neye jibîrkirin ku ev rejîmên ha piştgrîya hewla înqîlaba 15’ê Tirmehê ku ji aliye Emerîkayê hat tertîbkirin kirine.

7. Divê peymana “Mavi Marmara” ku rûhê şehîdên me diêşîne û ji aliye mislimanan ve nayê qebûl kirin ji aliye meclîsê bê îptal kirin û bê avêtin. Peymanên ku bi rejîma siyonîst re tên çêkirin li cem Xweda tu qîmeta wan tune ye. Her peymanên ku bi rejîma siyonîst re tên îmze kirin ji ber ku ji dagirkeriyê re meşruiyet dide divê ji vê tewgerê bê revîn.

8. Ji hemiyan giringtir ger bê xwestin ji bo çêbûna tiştên ku me li jor anî ziman zemîneke rasteqîn ava bibe, hewcehiya tesîsa Yekîtiya Îslamî heye. Bi dûrbûna ji mezinkirina nijan û mezheban, bi hişmendiya ummet, divê ji bo tifaqa askerî, siyasî, aborî û çandî rê bên lêkolin kirin.

Wek saziyên civakî kul i bin vê metne îmzayên wan heye, heta ev madde neyên bicîkirin, nazilbûna alîkarî û serkeftina îlahî em wek diji yasayên îlahî dibinin. Xwesteka giştî ya alema Îslamî jî div ê warê de ye.

Ey rebbe me! Ji rayedarên ku li alema Îslamê hukum dikim, ji wan re dirayet, basiret û cesarete bide.

Tirsa rexneyên rexnegiran û evîndariya meqaman û tirsa hêzên navnetewî ji dile wan derxîne. Wan ji bo amelen ku razîbûna te têdeye û mesleheta gelên wan têdeye sewq bike. Ku bi vê şeklê xwestekên şeytanî yên dagirker û siyonîstan berhewa bibe. Û ummet bikeve ferahê, li serzemînê aşîtî, hizûr û edalet hakim bibe.

Ji bo cîhaneke bê îsraîl û ji bo Qudsa azad

Bijî Întîfadaya navnetewî û biratiya ummetê!

İngilizce metin şu şekilde:

FOR A FREE AL-QUDS, A WORLD WITHOUT ISRAEL

In the name of God, the owner of Al-Quds…

“Exalted is He who took His Servant by night from al-Masjid al-Haram to al-Masjid al- Aqsa, whose surroundings We have blessed, to show him of Our signs. Indeed, He is the Hearing, the Seeing.” (Quran-Surah Al-Isra'1)

Today all the oppressed peoples of the world demand justice and freedom. However, while Islamic world is expected to be a hope for humanity, it is oppressed, helpless and orphaned, and Islamic towns are ruined with tricks and baits by imperialists, heretics and collaborators.

Besides the persecutions, attacks, and plunders of the imperialist regimes, resisting peoples and groups everyday come face to face with the crimes, homicides and betrayals committed by reactionist and hypocrite regimes which are Abu Lahabs of our time.

With the hope of short-term benefits, playing three monkeys before this obvious reality serves the plans of imperialist infidels. In addition, it is a well-known fact that the persecutions of the cruel prevail through the consent of the oppressed.

The only way to stop global persecution and unruliness is to stand-up and say “Allah-u Aqbar” and to raise an objection against the destruction of the oppressed peoples by Washington, Tel-Aviv and their supporters. Of course there is a price to be paid for this audacity, and there is not any blessings without price in the order of the creation.

The acceptance of Al-Quds as the capital city of Zionist enemy by the Great Satan America, must be a milestone for this objection, and the projects belonging to the imperialists and Zionists must be thrown into the dustbin of history. Al-Quds belongs to Palestinians, with its East and its West.

Dominance of the usurper Zionist Regime, consisting only of a gang of a few million, over Palestinian territory must be ended, and this malign tumor must be eradicated from the heart of Islamic Community.

Islam’s holy dayspring will never dawn if Islamic Community, especially Turkey, does not take the following actions:

The two-state solution must be rejected in Holy Palestinian territory. Because this so-called solution is an imperialist project and Islamic Community must finish all of Israel dominance, ”from the sea to the river”, over Palestinian territory.

The acceptance of 1967 borders means interiorizing the 1917-1967 occupations leaving the occupied lands to Zionists. If a border is to be mentioned, this must absolutely be “the 1917 borders”.

Mr. President's declarations about Al-Quds and Palestine upon the latest news have been appreciated by all Islamic World. Deciding however to recognize East Quds as the capital city of Palestine at an emergency meeting the Organization of Islamic Cooperation means the justification the occupation of West Quds by “terrorist and occupant” regime and it has been declared unacceptable by the Palestinian resistance movements. We share the opinion of the Palestinian movements, and hope that this wrong decision be withdrawn as soon as possible.

All the Islamic World, especially Turkey, must help financially, politically, strategically and especially militarily the resistance movements that resist against the occupying regime despite all the shortage of sources and political isolation.

All Islamic States must shut down their embassies in Israel and must deport the representatives of the Zionists at all levels from their countries.

All Israel and the US patented companies and organizations must be abolished and the "economic embargo law" should be enacted against the companies that enter into commercial relations with the Zionist regime.

All bases of America in our territory, the head of all kinds of evil, especially Incirlik and Kurecik must be closed. An effort must be made to establish "Islam Defense Pact" by contributions from the other Islamic states, and to leave NATO which serve militarily to America.

Reactionary and hypocritical countries cooperating with Israel and the US, such as Kingdom of Saudi Arabia, Egypt and Gulf States must be blockaded by Islamic World in every way. Remember that, these regimes and the US supported the 15th July coup attempt against our people.

Mavi Marmara Agreement which hurts the souls of our martyrs and Muslims, must be cancelled and torn by the Parliament. Each agreement with Zionist regime legitimizes the occupation and should be avoided.

Above all and as a firm basis for all these steps is the obligation to establish an Islamic Union. Without falling into the traps of ethnic identities and sectarianisms, it is necessary to look for ways to act together in military, political, economic, and cultural areas as an ummah.

As non-governmental organizations with the signature below, we believe that without taking such actions, the coming of divine help and victory is contrary to the divine law. This is the general conscience of the Islamic World.

Our Lord, give guidance, prudence and courage to our rulers who rule the Islamic world. Defeat from their hearts the condemnation concern of condemner, excessive fondness to position and fear of superpowers. Guide them to giving priority to your consent and their peoples’ affairs so that demonic Imperialist and Zionist plans turns out to be futile, Islamic community gets rid of them, and peace and justice dominate the earth.

FOR A FREE AL-QUDS, AND A WORLD WITHOUT ISRAEL

LONG LIVE GLOBAL INTIFADA AND ISLAMIC BROTHERHOOD!!

Arapça metin şu şekilde:

من أجل العالم بغير إسرائيل ومن اجل القدس الحر

باسم رب القدس الشريف

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الإسراء 1(

في هذا الزمن المليئ بمطالب الحق والعدل والحرية من شعوب العالم المظلومة والمسحوقة على الأرض، حبس العالم الإسلامي نفسه إلى جدران الفقر والبؤس والانفراد بينما يتوقع منه أن يكون أملًا للإنسانية، وتم تدمير بلاد الإسلام بمكر وكيد الكفار والإمبرياليين ومن معهم، و سادت الشعوب ظلمات شيطانية.

أما الشعوب والجماعات الصامدة تواجه اعتداء وقمع ونهب الإمبرياليين الكفار وكذالك جريمة وخيانة من قبل أنظمة رجعية مثل ابي لهب هذا العصر.إن لعب القرود الثلاث أمام هذا الواقع يعني طلاء الدهن على خبزهم. وهناك حقيقة تقول بأن ظلم الظالم يسود برضى المظلوم.

لوقف هذا الظلم العالمي هناك الحل الوحيد ألا وهو "الله اكبر" والقيام به والإعتراض على تخطيط مصير الشعوب المظلومة من قبل واشنطن وتل أبيب. لا شك أن هذا له ثمن كما أن في نظام الخلق لا يوجد نعمة دون ثمن.

انطلاقا من هذه الجملة يجب أن يكون إعلان الشيطان الأكبر امريكا القدس عاصمة ميلادا لهذا الإعتراض ولا بد من رمي المشاريع الإمبريالية والصهيونية إلى زبالة التاريخ. والقدس للفلسطينيين بشرقها وغربها.

لا بد من إنتهاء سيادة نظام صهيوني الذي عبارة عن عصابة ببضعة ملايين الغاصبة في الأراضي الفلسطينية أمام أعين العالم الإسلامي 1.7 مليار ولا بد من إخراج هذه الغدة الخبيثة الشيطانية من قلب الأمة.

لن يكون هناك بزوغ الشمس الإسلامية المقدسة ما لم يخط العالم الإسلامي و على رأسه تركيا هذه الخطوات:

-1لا بد من رفض حل الدولتين على الأراضي الفلسطينية المباركة. لأن هذا الحل المزعوم هو مشروع امبريالي. و لا بد من انهاء العالم الإسلامي سيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية كلها من البحر إلى النهر عاجلا.

إن الاعتارف بحدود 1967 مشروعةً وقبول الاحتلالات 1917-1967 التي استمرت على مدى نصف القرن يعني اعطاء الأراضي المحتلة إلى الصهاينة. إذا كان هناك حدود تتعلق بنا لا بد أن تكون هذه الحدود هي حدود 1917.

خطاب السيد الرئيس رجب طيب اردوغان حول التطورات الأخيرة عن قضية القدس والفلسطين حظي بترحاب كبير، ولكن اعتراف القدس الشرقية عاصمة الفلسطين في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي يعني تشريع النظام الارهابي احتلال القدس الغربية، وتم رفضه من قبل حركات المقاومة الفلسطينية. ونحن نشارك بهذا الرأي أيضا و نرجو التراجع من هذا القرار الخطأ.

-2لا بد من دعم الجماعات المقاومة ضد الاحتلال ماديا وسياسيا واستراتيجيا وأهم من كل ذالك هو عسكريا من قبل العالم الإسلامي وعلى رأسه تركيا.

-3لا بد اغلاق السفارات البلاد الإسلامية في إسرائيل وطرد الممثليات الصهيونية في أراضيها.

-4لا بد من الغاء الشركات والمؤسسات الأمريكية والإسرائيلية و لابد من اصدار قانون مقاطعة إقتصادية ضد الشركات التي تعمل تجاريا مع النظام الصهيوني.

-5لا بد من اغلاق قواعد عسكرية وعلى رأسها "انجيرلك"و"كوراجيك" في اراضينا لأميركا وهو رأس كل شر و كذالك لا بد من اخراج من حلف الشمال الأطلسي الناتو وهو بمثابة قوة عسكرية لأميركا ومقابل ذالك سعي لتشكيل حلف الدفاع الإسلامي بمشاركة البلاد الإسلامية.

-6لا بد من انحصار الأنظمة مثل السعودية ومصر والخليج المنافقة والرجعية التي تمشي مع إسرائيل. ولا ننسى أن هذه الأنظمة واميركا داعمة لمحاولة الإنقلاب الفاشلة 15 تموز بكل جوانبها.

-7لا بد من الغاء إتفاقية ماوي مرمرة من قبل المجلس القومي وتمزيقها التي تضايق أرواح شهدائنا وتضايق المسلمين. لا قيمة لأي إتفاقية مع النظام الصهيوني عند الله، ولكن لها ثمن عند الله. لا بد من اجتناب عن اي اتفاقية اجتنابا شديدا مع النظام الصهيوني التي تبيح الاحتلال.

-8وأهم من كل ذالك ولتحقيق المواضيع المذكورة اعلاه هو تأسيس الوحدة الإسلامية. لا بد من بحث سبل حركة مشتركة بوعي الأمة في مجالات العسكرية والسياسية والإقتصادية والثقافية تجنبا من التعاملات المذهبية وتقديس الهوية العرقية.

نحن كمنظمات مدنية تحمل التوقيع تحت الصفحة نؤمن بأن مجيئ النصر الإلهي مخالف للقانوني الإلهي دون خطو هذه الخطوات. وهذا ضمير مشترك للعالم الإسلامي ايضا. يا ربنا آت قوة واستبصارا وجرأة لحكام العالم الإسلامي، وادفع عن قلوبهم غمَّ لومة لائم وحب جاه وخوف من قوات عظمى. واهدهم إلى الأعمال التي أولويتها رضاك ومصالح شعوبهم. وبذالك يذهب آمال الإمبرياليين والصهاينة جفاءً وتفرح الأمة و يسود السلام والإطمئنان والعدل على الأرض.

عاشت الإنتفاضة العالمية وأخوة الأمة من اجل العالم بغير إسرائيل ومن اجل القدس الحر!

19 Ara 2017 - 01:00 - Türkiye


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak İslami Analiz Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan İslami Analiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler İslami Analiz editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı İslami Analiz değil haberi geçen ajanstır.