İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Demircan, Mirat Haber’deki yazısında geçtiğimiz yıl Türkiye Gazetesi’nde çıkan ‘Modernist ve Mutezili İlahiyatçılar’ başlıklı haberi mercek altına aldı.

İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Demircan, Mirat Haber’deki yazısında geçtiğimiz yıl Türkiye Gazetesi’nde çıkan ‘Kafirler ile Modernist İslamcıların Benzer Özellikleri’ başlıklı yazıyı mercek altına aldı.

‘Ehl-i Sünnetim diyenler bari Ehl-i Sünnet olsa’ diyen Demircan, Türkiye Gazetesi’nin bağlı olduğu Işıkçıların/İhlas Holding’in geçmişte İslam’ı yozlaştırmak adına yaptıkları yayınları ve faizden kaçan Müslümanları nasıl sömürdüklerini hatırlattı.

Gazetenin yayınladığı listede değerli şahsiyetlerin de olduğu notunu düşen Demircan şöyle devam etti:

Ne var ki biz İslâm’ı itikadî, içtimaî, iktisadî, ve hukukî kurallarıyla uygulanması gereken bir hayat nizamı olarak kabul edip etme noktasında Ehl-i Sünnet adına eleştirenlerle eleştirilenler arasında biz bir fark göremiyoruz.

Koca Ehl-i Sünnet! İslâmî siyaset içerikli soylu Kavram!

Sen hurafeleri ile ünlü yanmaz kefen satıcılarının eline mi düşmeliydin?

İslam’ı ilmihalden ve evliya menakıbından ibaret görenlerin savunmasına mı kalmalıydın?

Sözü Rabbimizin yön verici buyruğu ile bağlayalım:

“Şüphesiz bu Kur’ân benim dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun, diğer yollardan gitmeyin ki, sizi O’nun yolundan ayırıp saptırmış olurlar. Allah bütün bunları size emretti ki, yolunuzu Allah’ın kitabıyla bulmuş olasınız.” (Enam 6/153)