İLEM (İlmi Etüdler Derneği) tarafından yürütülen İslamcı Dergiler Projesi kapsamında yeni bir kitap okuyucuya sunuldu.

1908’den günümüze İslamcılığın yüz yıllık seyrini birincil kaynaklar etrafında incelemeyi hedefleyen İslamcı Dergiler Projesi’nin bir meyvesi ve bütünün tamamlayıcısı olarak “‘Bir Başka Hayata Karşı’: 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler” kitabı çıktı. Editörlüğünü Lütfi Sunar’ın üstlendiği bu eser, 1980 sonrasında yayımlanan İslamcı dergilerin temel dinamiklerini, kurucu isimlerini ve tartışma alanlarını incelemiş, 116 yazarın katkısı ile 4 ciltte, 72 makale, 49 şahıs portresi ve 47 dergi yazısının yer aldığı bir külliyat olarak okuyucunun istifadesine sunuldu.

4 Ciltlik bu külliyat ile 1980 sonrasında yayımlanan dergiler zengin bir perspektiften, tarihi bir sorgulama yapılarak, farklı temalarda ele alınıyor. İslamcılık düşüncesinin belli kırılma noktalarını, temayüllerini ve diğer toplumsal aktörlerle olan ilişkisini derinlemesine tartışmalarla açığa çıkaran bu eser, İDP’nin ilk iki aşamasının meyveleri olan "1960-1980 Arası İslamcı Dergiler” ve 1908-1960 tarihleri arasını inceleyen “İslam’ı Uyandırmak (2 cilt)” kitaplarının da takipçisi ve tamamlayıcısıdır.